Kriterier for deltagelse, Kunst rett vest 2016

I anledning 10-årsjubileum, og med Lien som arena for jubileumsutstillingen, har vi valgt å gjøre endringer fra tidligere års konsept for Kunst rett vest.

  • alle tidligere Kunst rett vest-deltagere inviteres
  • ingen juryering
  • krav om åpne atelierer opprettholdes
  • prosjektrom på jubileumsutstillingen

Hvem kan delta?

Alle tidligere Kunst rett vest-deltagere, som bor og/eller arbeider i regionen, inviteres til å delta på tiårs-jubileet med jubileumsutstilling og åpne atelierer.
Vil du gjerne delta, men du har flyttet ut av regionen? Da kan du ta kontakt med kulturnettverket, kolleger eller andre aktører (cafeer, gallerier e.l.) for å forsøke å finne frem til en god løsning på hvor du kan ha ditt visningssted. Dette må være innen Vestregionens 15 kommuner (Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker). Det samme gjelder for tidligere deltagere fra Jevnaker.

Åpent atelier

Visningssted er oftest kunstnernes atelier/verksted. Kunstnerne kan leie/låne alternative visningssteder, dele atelier med kolleger etc. under arrangementet. Dette ønsker vi er avklart ved påmelding, men det er rom for endring frem til 15. mai.
Det åpnes for at Lien kan benyttes som visningssted.

Åpningstider

Du forplikter deg til å holde ditt visningssted åpent for publikum lørdag/søndag 17. – 18. og 24. – 25. september kl 12–17.
Kunstneren må selv være tilstede i dette tidsrommet (også om Lien benyttes). Du vil få utlevert skilt og annet materiell, slik at publikum skal finne frem til deg. Kunstneren arrangerer utstilling og eventuelle aktiviteter i eget atelier/verksted og bidrar til at publikum kan få en hyggelig opplevelse der.

Jubileumsutstilling

Lokalene på Lien består av mange rom i ulike størrelser og kvaliteter. Noen rom vil være forbeholdt fellesutstillingen.

Andre rom, i sær de mange tidligere soverommene, vil kunne benyttes til prosjektrom. Her gis kunstnerne mulighet til å la seg inspirere av stedets historie/rommenes kvaliteter og lage stedsspesifikke/temporære verk. Eksisterende verk kan også benyttes. Det åpnes for samarbeid med kolleger.
Kristian Øverland Dahl vil være kunstnerisk koordinator. Fordeling av rom og valg av verk vil han gjøre i samspill med dere, på bakgrunn av respons og med øye for å skape en helhetlig god jubileumsutstilling. Innledningsvis går all kontakt mellom ham og kunstnerne via prosjektleder.
Verket må ikke være eldre enn 5 år. Verket må ikke tidligere ha vært benyttet i Kunst rett Vests fellesutstilling.

Salg

Vi ønsker at verk er tilgjengelig for salg, men dette er ikke et krav i år. Kunst rett vest formidler salg fra fellesutstillingen videre til kunstner. Vi tar ikke provisjon i år. Kunstnerne står selv for oppgjør overfor kjøper, samt evt. innbetaling til Billedkunstnernes hjelpefond.

Forsikring

Kunst rett vest forsikrer verk som stilles ut i tidsrommet 29.8. – 26.9. Dersom du oppgir P.e.a (pris etter avtale) eller P.e. (privat eie) i kolonne for pris i påmeldingsskjema, må du i tillegg oppgi forsikringssum. Assuransesum over 50.000 kr må kunne dokumenteres ved forespørsel.

Montering

Kunst rett vest sørger for montering av verkene til fellesutstillingen. Verk leveres med oppheng og monteringsanvisning. Der hvor verk krever spesielt teknisk utstyr er kunstneren selv ansvarlig for anskaffelse, vedlikehold, montering og demontering av utstyret.
I prosjektrommene er kunstneren selv ansvarlig for montering av sine verk i tidsrommet 29.8 – 7.9.

Levering/avhenting

Levering og henting av verk skjer på kunstners ansvar til/fra Lien. Levering: mandag 29. august kl 14–18. Henting: mandag 26. september kl 14–18.

Generelt

Det koster ikke penger å delta på Kunst rett vest, kun ditt engasjement. Kunstnerne bidrar med å gjøre sitt atelier og arrangementet kjent. Innsendt materiell og bilder tatt under arrangementet kan bli brukt i markedsføringen av Kunst rett vest. Deltagere må følge opp retningslinjer fra arrangementet og bidra med tilbakemeldinger på besøks- og salgstall i eget atelier.

Vederlag

Vi har søkt eksterne midler til prosjektrommene. Fordeling og vederlagets størrelse er avhengig av respons og om vi får innvilget midler.

Påmeldingsskjema

Vi tar kontakt pr. e-post innen 15. mai.