De siste ukene har det unge arkitektkontoret Kaleidoscope jobbet intenst sammen med Asker kommune for å planlegge en samskapningsprosess rundt det fremtidige Dikemark. #NyeDikemark settes i gang under årets Kunst Rett Vest og gir flere muligheter til å påvirke planleggingen. Kommunen inviterer til lunsj under åpen himmel, #-kampanje, utstilling og en interaktiv kartundersøkelse. Her skal det hentes inn nye ideer for utviklingen av Dikemark.

I den øverste etasjen i Lienbygningen stiller Kaleidoscope ut vinnerutkastet fra Europankonkurransen fra 2013. Utstillingsarkitekturen henter inspirasjon fra nøkkelkonseptet fra konkurransen: “Hidden in the Woods”. Arkitektene gleder seg til å utforske Lienbygningens romlige kvaliteter og skape noe nytt og unikt. Utstillingen består også av en interaktiv del der besøkende kan sette sine spor i rommet og sende ideer til planleggerne. Kommunen og arkitektene håper på stor deltagelse og et mylder av innspill og visjoner for Dikemarks fremtid.

Video fra Asker kommune

Kaleidoscope_Dikemark_1