Tilbakemelding fra deltakere av Kunst rett vest 2019

 • 1. Besøkstall

 • 2. Salgstall

  Informasjon om salg brukes kun samlet. Hver kunstners salgstall behandles konfidensielt.
 • Evt. forslag til forbedringer neste år
 • Nivå på verk, variasjon i uttrykk, montering, lyssetting mv
 • Beliggenhet i regionen, egnet for visning av kunst, fasiliteter som toaletter, servering
 • Fasilitering (skilting, parkering, vertskap, servering, tilgjengelighet)
 • Taler og dans
 • a) sentralt fra administrasjonen (Lena) b) fra kommunens side c) din egen innsats: Redaksjonell omtale, annonsering, informasjonsavisen, skilt/flagg, nettsted, Facebook og Instagram
 • 8 filmer blir laget i år. De legges på kunstrettvest.no og Vimeo og kan brukes av den enkelte kunstner på egen nettside el.
 • Fått tilbud om utstillingsplass, hatt salg i etterkant (erfaring fra tidl. år), blir inspirert til å produsere ny kunst, fått tettere kontakt med kolleger/kommunen, synlighet i media mv