Møte Drammens museum 6. mars 2018

Sted: Drammens museum, hovedinngang · Kart

Før møtet – kl 18:30–19:00 – har du mulighet for å se Drammens museums nye faste utstilling «1900-tallet! Gjenstander for det moderne livet»

Program
Kl 19:00–20:30

  • Ida Klingvall, prosjekt – og arrangementskoordinator ved Drammens museum, ønsker oss velkommen til museet og gir en kort orientering om museets arbeid.
  • Tone Ulltveit-Moe, kultursjef i Drammen kommune, forteller om vertskommunens ambisjoner for Kunst rett vest i 2018, om bakgrunnen for valgt tema og hva det kan romme av muligheter.
  • Wilfred Vuillaume, vikarierende seksjonsleder for Interkultur i Drammen kommune orienterer om deres arbeid med det flerkulturelle Drammen og setter deres arbeid i sammenheng med Kunst rett vest 2018.
  • Lena Hansson, leder for Kunst rett vest, orienterer om muligheter og rammer vedrørende kunst i containerne og uteverk.
  • Innspill/spørsmål og oppsummering

Avsluttes kl 20:30.