Seminar: Kunstens betydning for livskvalitet for alle

Vestregionen ønsker å knytte områdene kultur og helse tettere sammen gjennom å peke på hvilken betydning kunst og kulturopplevelser har for opplevd helse, livskvalitet og mestring.

I den anledning arrangerte vi et halvdagsseminar. Målgruppen var folkehelsekoordinatorer, kulturmedarbeidere, kunstnere, frivillige, tjenesteledere og andre interesserte.
Tid: 21. mars 2017 kl 12–15.30 · Sted: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

Lena Hanssons presentasjon (PDF – 3,9 MB)

Odd Håpnes’ presentasjon (PDF – 0,7 MB)

Bærum kommunes presentasjon (PDF – 5,9 MB)