Plastrettvest-pris går til Pippip Ferner


Kunst rett vest har oppfordret Vestregionens kommuner og deres innbyggerne til å delta i årets Plast rett vest-prosjekt, gjerne i samarbeid med regionens kunstnere. Gjennom prosjektet Plastrettvest har vi ønsket koble helse, kultur og miljø. Mange har engasjert seg og bidratt på ulike vis, men det er én enkeltperson og ildsjel som utpeker seg.

Pippip har i løpet av dette året deltatt aktivt i flere av Vestregionens kommuner. Hun bygget plasttroll under kulturfestilvalen i Asker i mai. Den står nå i kulturhuset. Nytt plastmonster Lokk Ness kan sees i forbindelse med Factory Light festival i Slemmestad 16.–17. september. Hun har bidratt i Svelvik kommune i forbindelse med deres årlige Rusketur tidligere i år og vil delta i Fossekleivas novemberutstilling med temaet «Plast på avveie i naturen». Og når det bygges plastsjøtroll under Byfesten i Sandvika, kommer Pippip syklende med sitt bidrag av plast hun har plukket. Også utenfor Vestregionens grenser er hun aktiv. Snart er hun i Florø for å bygge plasttroll, så er hun i Sverige for å rense strendene der for plastsøppel.

Ferner fremstår som et godt forbilde. Engasjementet hennes er sterk og ekte. Hun har plukket og vasket kilovis av plast hun finner på sine turer. Og hun deler, på sosiale medier og stiller opp i aviser og andre kanaler. Hun bruker humor i sin tilnærming til et alvorlig miljøproblem. Hun påvirker barn og unges holdninger gjennom sitt arbeid i kulturskolene og den kulturelle skolesekken. I Asker har hun gjennomført flere prosjekter for barn og unge, både gjennom kommunen, men også privat bl.a. for Oslofjord museet. I Lier kommune har hun i høst #plastrettvest workshop med 3 skoler.

Kunstneren er allsidig og aktiv. Hun har deltatt på flere separat- og gruppeutstillinger. Hun har vært med maritime forskningsprosjekter i havets dyp. Og hun deler sin kunnskap og sine refleksjoner. Kunstneren har sin utdannelse fra England, USA og Norge. Hun har vært leder av Asker Bildene kunstnere, og er medlem av kunstnergruppene F36 og Guerilla plastic movement.

Hun har også et stort og raust hjerte. Gjennom flere år har hun under Kunst rett vest samlet inn penger ved salg av sine verk, der pengene har gått til en skole i Uganda. Prisen er tilbud om utstillingsplass på Fossekleiva kultursenter i 2019, inklusiv vederlag, samt kr 10.000,- fra Vestregionen.

Vi vil på denne måten gi en påskjønnelse til Årets Plastrettvest-kunstner, Pippip Ferner.