Om Haug i Kunst og Sande Avis 7. og 12. september 2017

Klipp fra Kunst 12. september 2017

Klipp fra Sande Avis 7. september 2017