SELFIErettvest – for læreren

#SELFIErettvest er et godt egnet prosjekt i forhold til kompetansemålene i læreplanen knyttet til visuell kommunikasjon og kunst.

Prosjektet gir deg som lærer muligheten til å benytte et fleksibelt undervisningsopplegg, der du kan vise inspirasjonsfilm for elevene, og ellers justere prosjektets omfang etter hvor mye tid du ønsker at elevene skal bruke. Vil du benytte anledningen til å snakke om kunsthistorien? La elevene forske i ulike typer materialer og lage flere alternative verk/selfies? Eller kun bruke én time, vise filmen og la elevene eksperimentere med foto på telefonen?

At bidragene vises i forbindelse med Kunst rett vest-utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter, kan være en ekstra motivasjon for mange elever.

Filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver om personvern og digital dømmekraft finner du på dubestemmer.no

Kompetansemål etter

1.–10. årstrinn

Visuell kommunikasjon

I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdet. Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier.

Kunst

Tradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles i dette hovedområdet. Inspirasjon fra kunsthistorien, fra helleristninger via antikken og renessansen til dagens kunstverk i vårt flerkulturelle samfunn, danner utgangspunkt og referanse for elevens fantasi og eget skapende arbeid i ulike materialer.

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
  • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler
  • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
  • stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer
  • dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

Kunst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur
  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
  • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst