Tips for hva CVen bør inneholde

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-post
 • Webside
 • Utdannelse med årstall, kunstrelatert
 • Utstillinger, separat/kollektiv
 • Innkjøpt av private/offentlige samlinger
 • Utsmykninger
 • Stipend/fond
 • Priser/utmerkelser
 • Evt. annen kunstnerisk yrkesaktivitet
 • Evt. verv
 • Evt. medlemskap i kunstnerorganisasjoner