Søknadskriterier for Kunst rett vest 2015

Hvem kan søke om å delta?

Profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere som arbeider med visuell kunst. Søkeren bør ha kunstfaglig utdannelse (tilsvarende minimum en 3 årig Bachelor-grad). Søkere som ikke har dette kan likevel bli vurdert ut i fra innsendt CV og billedmateriell av deres verk. Åpent atelier

Søkeren må ha sitt atelier/verksted eller bo i en av Vestregionens 15 kommuner (Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker). Visningssted må være i Vestregionen. Visningssted er oftest kunstnernes atelier/verksted. Kunstnerne kan leie/låne alternative visningssteder, dele atelier med kolleger etc. under arrangementet. Dette må være avklart før man søker.


Åpningstider

Du forplikter deg til å holde ditt visningssted åpent for publikum lørdag/søndag 12.–13. og 19.–20. september fra kl 12 til 17. Kunstneren må selv være tilstede i dette tidsrommet. Du vil få utlevert skilt og annet materiell, slik at publikum skal finne frem til deg. Kunstneren arrangerer utstilling og eventuelle aktiviteter i eget atelier/verksted og bidrar til at publikum kan få en hyggelig opplevelse der.

Salg

Vi oppfordrer kunstnerne til å selge verk i fra deres atelierer/verksteder. Har du forpliktende avtaler med gallerister/agenter som forhindrer dette, blir det selvfølgelig respektert. Provisjon av salg til Kunst rett vest gjelder kun fra fellesutstillingen.

Fellesutstilling

Du deltar på fellesutstillingen med det verket juryen har antatt. Verket må være tilgjengelig for salg. Kunst rett vest tar 30 % provisjon ved salg fra fellesutstillingen. Kunst rett vest formidler salget, men kunstneren står selv ansvarlig som selger for sitt verk.

Verket må ikke være eldre enn 5 år. Verket må ikke tidligere ha vært benyttet i Kunst rett Vests fellesutstilling.

Montering

Kunst rett vest sørger for montering av verkene til fellesutstillingen. Verk leveres med oppheng og monteringsanvisning.

 Er verket rammet inn, selges det med rammen.

Der hvor verk krever spesielt teknisk utstyr er kunstneren selv ansvarlig for anskaffelse, vedlikehold, montering og demontering av utstyret.

Forsikring

Kunst rett vest forsikrer verk som stilles ut i fellesutstillingenes arealer i tidsrommet 24.8.–21.9. Assuransesum over 50.000 kr må kunne dokumenteres ved forespørsel.

Levering/avhenting

Levering og henting av verk skjer på kunstners ansvar til/fra Henie Onstad Kunstsenter. Levering: mandag 24. august kl 14–18. Henting: mandag 21. september kl 14–18.

Generelt

Det koster ikke penger å delta på Kunst rett vest, kun ditt engasjement. Kunstnerne bidrar med å gjøre sitt atelier og arrangementet kjent. Innsendt materiell og bilder tatt under arrangementet kan bli brukt i markedsføringen av Kunst rett vest. Deltagere må følge opp retningslinjer fra arrangementet og bidra med tilbakemeldinger på besøks- og salgstall i eget atelier. Juryens vurdering

Faglig kvalitet vurderes ut i fra foto av innsendte verk, samt CV, hvor kunstnerisk bakgrunn og aktivitet fremkommer. Faglig kvalitet blir sterkt vektlagt, men er ikke det eneste kriteriet som må oppfylles. Kunst rett vest vil vise et mangfold av uttrykk og teknikker. Det er et ønske om geografisk spredning med deltagelse fra hele regionen. Søker må ha et egnet visningssted med muligheter for å skape gode kunstopplevelser for publikum.

Årets jury består av:

Svein Ove Kirkhorn, bildekunstner/kunsthåndverker
Britt Juul, bildekunstner
Kristian Øverland Dahl, bildekunstner

Svar på søknaden

Alle vil få svar pr. e-post innen 15. mai. Søkere vil ikke få begrunnelse for avslag. Søknader blir behandlet konfidensielt.

Søknadsskjema