Hva søknaden må inneholde

Søknadsfristen er 15. 16. april 2018. (Fristen er forlenget pga dataproblemer hos vår leverandør)

Før du fyller ut søknaden ber vi deg lese søknadskriteriene.

Det er anledning til å lagre underveis før du sender inn søknadsskjemaet. Likevel er det lurt finne frem de dokumenter du trenger før du starter. Skulle du gjøre en feil, har du anledning til å sende på nytt. Siste innsendte søknad vil gjelde.

  1. Vi trenger kontaktinformasjon til deg og ditt visningssted.
  2. Vi ber deg lage en kortfattet beskrivelse av ditt visningssted og hvordan du ønsker å legge til rette for publikum. (max en A4 side)
  3. Videre må du laste opp din CV. Tips for hva CVen bør inneholde finner du her.
  4. Vi ber om foto av verk som du ønsker å bli antatt med til fellesutstillingen. Du må laste opp foto av minimum 2 verk. Det er anledning til å laste opp foto av inntil 4 verk. For hvert verk har du anledning til å laste opp et detaljfoto i tillegg til foto av hele verket. Størrelsen på fotoene bør være minimum 960px i bredden.
  5. Vi ber også om tittel, mål, teknikk (maks 50 tegn) og utsalgspris. Dersom verket registreres med PEA (pris etter avtale) eller PE (privat eie) fører du i tillegg opp forsikringssum (eks. 9 500 PE). Oppgi opplag/serienummer på grafikk, foto, video mm.
  6. Legg ved prosjektbeskrivelse dersom det kunstneriske prosjekt ikke er realisert/lar seg presentere visuelt, f.eks. installasjoner, stedsspesifikke verk, tekstbaserte verk/konseptuelle arbeider eller performance,

Søker du med audiovisuelle verk/video/performance laster du opp stillbilde i søknadsskjemaet. Angi lengden på verket og hvordan det ønskes vist i feltet for mål. Link til verket/videoen kan skrives i kommentarfeltet nederst i søknadsskjemaet.

Har du problemer, ta fortrinnsvis kontakt med din Kunst rett vest-kontakt i din kommune for hjelp, alternativt prosjektleder Lena Hansson, mobil 410 40 416 
lena.hansson@vestregionen.no.

Søknadskjemaet Kunst rett vest 2018