Søknadskriterier for Kunst rett vest 2018

Hvem kan søke om å delta?

Utøvende kunstnere og kunsthåndverkere med tilknytning til Vestregionen* oppfordres til å søke. (*Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker). Du kan søke som enkeltkunstner eller som medlem av en gruppe. Det er ikke et krav at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon.

Åpent atelier

Søkeren må ha sitt atelier/verksted eller bo i en av Vestregionens 15 kommuner. Videre må visningsstedet være i Vestregionen. Visningssted er oftest kunstnernes atelier/verksted. Kunstnerne kan benytte alternative visningssteder under arrangementet.

Åpningstider

Du forplikter deg til å holde ditt visningssted åpent for publikum minimum én av disse helgene: lørdag/søndag 13.–14. og/eller 20.–21. oktober fra kl 12 til 17. Kunstneren (eller medlemmene i kunstnergruppen) må selv være tilstede i dette tidsrommet. Du vil få utlevert skilt og annet materiell, slik at publikum skal finne frem til deg. Kunstneren arrangerer utstilling og eventuelle aktiviteter i eget atelier/verksted og bidrar til at publikum kan få en hyggelig opplevelse der.

Fellesutstilling

Du søker med minimum 2 verk og inntil 4 verk, i din prioriterte rekkefølge. Du deltar på fellesutstillingen med det verket juryen har antatt. Verket må ikke være eldre enn 5 år. Verket må ikke tidligere ha vært benyttet i Kunst rett vests fellesutstilling.

Uteverk og prosjekter i containere

For å stimulere til produksjon av verk utendørs og verk i containere (installasjoner, skulpturer, temporære verk, land-art, lydskulpturer, stedsspesifikke verk, relasjonsprosjekter med mer) er det avsatt kr 150.000 til material-/produksjonskostnader. Legg ved prosjektbeskrivelse dersom det kunstneriske prosjekt ikke lar seg presentere visuelt, f.eks. for performance, installasjoner, stedsspesifikke verk, tekstbaserte verk/konseptuelle arbeider og andre prosjektbaserte uttrykksformer. I tillegg til prosjektbeskrivelse av ikke realiserte verk, ønskes en oversikt over estimerte materialkostnader. Fordeling av midler til uteverk og prosjekter i containerne vil være avhengig av søkermassen og bli vurdert av juryen.

Salg

Det er ønskelig at verk er tilgjengelig for salg, men dette er ikke et krav. Kunst rett vest formidler salg fra fellesutstillingen videre til kunstner, uten provisjon. Kunstnerne står selv for salget; oppgjør overfor kjøper, overlevering av verk, samt evt. innbetaling til Billedkunstnernes hjelpefond.

Forsikring

Kunst rett vest forsikrer verk som stilles ut i Lychepaviljongen og i containerne i tidsrommet 26.9.–23.10. Dersom du oppgir P.e.a (pris etter avtale) eller P.e. (privat eie) i kolonne for pris i påmeldingsskjema, må du i tillegg oppgi forsikringssum på verket. Assuransesum over 50.000 kr må kunne dokumenteres ved forespørsel. Merk! Kunst rett vest har dessverre ikke anledning til å forsikre verk som vises på uteområdet. Portene til museets uteområde låses om natten.

Montering

Kunst rett vest sørger for montering av verkene til fellesutstillingen, med unntak av verk utendørs og de som er antatt med prosjekter/verk i containerne. Verk leveres med oppheng og monteringsanvisning. Der hvor verk krever spesielt teknisk utstyr er kunstneren selv ansvarlig for anskaffelse, vedlikehold, montering og demontering av utstyret. For verk på uteområdet er kunstner selv ansvarlig for montering/demontering. Tid for montering/demontering ute avtales nærmere med prosjektleder, men forgår i tidsrommet fra 27. september til 23. oktober.

Levering/avhenting

Levering og henting av verk skjer på kunstners ansvar til/fra Drammens museum.
Levering: Torsdag 27. september kl 14–18.
Henting: Mandag 22. oktober kl 14–18.

Generelt

Det koster ikke penger å søke eller å delta på Kunst rett vest, – kun ditt engasjement. Kunstnerne bidrar med å gjøre sitt atelier og arrangementet kjent. Innsendt materiell og bilder tatt under arrangementet kan bli brukt i markedsføringen av Kunst rett vest uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert, kreditert eller honorert. Alle kunstnere må selv ta ansvar for at billedrettigheter/opphavsrettigheter/personvern er klarert på forhånd. Deltagere må følge opp retningslinjer fra arrangementet og bidra med tilbakemeldinger på besøks- og salgstall i eget atelier.

Juryens vurdering

Faglig kvalitet vurderes ut i fra foto av innsendte verk, samt CV, hvor kunstnerisk bakgrunn og aktivitet fremkommer. Faglig kvalitet blir sterkt vektlagt, men er ikke det eneste kriteriet som må oppfylles. Kunst rett vest vil vise et mangfold av uttrykk og teknikker. Det er et ønske om geografisk spredning med deltagelse fra hele regionen. Søker må ha et egnet visningssted med muligheter for å skape gode kunstopplevelser for publikum. Retningslinjer for juryen 2018

Årets jury består av:

Sverre Gullesen, billedkunstner
Cathrine Rasmussen, kunsthåndverker
Tanja Sæter, kunstner og kurator

Svar på søknaden

Når du klikker «Send inn» nederst på søknaden må du ikke lukke nettleservinduet før du har fått opp en kvitteringsside. Deretter vil du motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad.

Alle søkere vil få svar pr. e-post innen 15. mai. Det gis ikke begrunnelse for avslag. Søknader blir behandlet konfidensielt.
Søknadsskjema