Søknadskriterier for Kunst rett vest 2019

Kunst rett vest er en årlig kunstrunde hvor juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en fellesutstilling der hver kunstner bidrar med ett verk.

Hvem kan søke om å delta?

Utøvende kunstnere og kunsthåndverkere med tilknytning til Vestregionen* oppfordres til å søke. (*Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker). Du kan søke som enkeltkunstner eller som medlem av en gruppe.
Det er ikke et krav at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon, men arrangementet retter seg mot utøvende, profesjonelle kunstnere og søkere bør ha minimum 3 år kunstfaglig bakgrunn.

Åpent atelier

Søkeren må ha sitt atelier/verksted eller bo i en av Vestregionens 15 kommuner. Annen tilknytning kan vurderes. Videre må visningsstedet være i en av disse kommunene. Visningssted er oftest kunstnernes atelier/verksted. Kunstnerne kan benytte alternative visningssteder under arrangementet. Om du for tiden ikke har egnet atelier kan Krv-representanten fra din kommune i noen tilfeller kjenne til eller være behjelpelig med å finne egnet visningssted. Ansvaret for dette hviler på kunstner. Atelier/visningssted må være avklart før du søker.

Åpningstider

Du forplikter deg til å holde ditt visningssted åpent for publikum minimum én av disse helgene: lørdag/søndag 14.–15. og/eller 21.–22. september fra kl 12 til 17. Du må selv være tilstede i dette tidsrommet. Du vil få utlevert skilt og annet materiell, slik at publikum skal finne frem til deg. Kunstneren arrangerer utstilling, eventuelle aktiviteter i eget atelier/verksted og bidrar til at publikum kan få en hyggelig opplevelse der.

Fellesutstilling

Du søker med minimum 2 verk og inntil 4 verk, i din prioriterte rekkefølge. Du deltar på fellesutstillingen med det verket juryen har antatt. Verket må ikke være eldre enn 5 år. Verket må ikke tidligere ha vært benyttet i Kunst rett vests fellesutstilling.

Salg

Det er ønskelig at verk er tilgjengelig for salg, men dette er ikke et krav. Kunst rett vest formidler salg fra fellesutstillingen videre til kunstner, uten provisjon. Kunstnerne står selv ansvarlig for salget; oppgjør overfor kjøper, overlevering av verk, samt innbetaling til Billedkunstnernes hjelpefond (for verk over kr 2.000).

Forsikring

Kunst rett vest forsikrer verk på fellesutstillingen i tidsrommet 2.9.–23.9. Dersom du oppgir PEA (pris etter avtale) eller PE (privat eie) i kolonne for pris i påmeldingsskjema, må du i tillegg oppgi forsikringssum på verket. Assuransesum over 50.000 kr må kunne dokumenteres ved forespørsel.

Montering

Kunst rett vest sørger for montering av verkene til fellesutstillingen. Verk leveres med oppheng og monteringsanvisning. Der hvor verk krever spesielt teknisk utstyr er kunstneren selv ansvarlig for anskaffelse, vedlikehold, montering og demontering av utstyret. I spesielle tilfeller kan vi avtale at kunstner selv monterer sitt verk på angitt plass.

Levering/avhenting

Levering og henting av verk skjer på kunstners ansvar til/fra Henie Onstad Kunstsenter.
Levering: Mandag 2. september kl 14–18.
Henting: Mandag 23. september kl 14–18.

Generelt

Det koster ikke penger å søke eller å delta på Kunst rett vest, – kun ditt engasjement. Kunstnerne bidrar med å gjøre sitt atelier og arrangementet kjent. Innsendt materiell og bilder tatt under arrangementet kan bli brukt i markedsføringen av Kunst rett vest uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert, kreditert eller honorert. Alle kunstnere må selv ta ansvar for at billedrettigheter/opphavsrettigheter/personvern er klarert på forhånd. Deltagere må følge opp retningslinjer fra arrangementet og bidra med tilbakemeldinger på besøks- og salgstall i eget atelier.

Juryens vurdering

Faglig kvalitet vurderes ut i fra foto av innsendte verk, samt CV, hvor kunstnerisk bakgrunn og aktivitet fremkommer. Faglig kvalitet blir sterkt vektlagt, men er ikke det eneste kriteriet som må oppfylles. Kunst rett vest vil vise et mangfold av uttrykk og teknikker. Det er et ønske om geografisk spredning med deltagelse fra hele regionen. Søker må ha et egnet visningssted med muligheter for å skape gode kunstopplevelser for publikum. Retningslinjer for juryen 2019 (pdf)

Årets jury består av:

Sverre Gullesen, billedkunstner
Cathrine Rasmussen, kunsthåndverker
Geir Yttervik, billedkunstner

Svar på søknaden

Når du klikker «Send inn» nederst på søknaden må du ikke lukke nettleservinduet før du har fått opp en kvitteringsside. Når innsendingen er registrert hos oss vil du motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad.

Alle søkere vil få svar pr. e-post innen 15. mai. Det gis ikke begrunnelse for avslag. Søknader blir behandlet konfidensielt.

Søknadsskjemaet finner du her