Søknadskriterier for Kunst rett vest 2017

Hvem kan søke om å delta?

Utøvende kunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionen* oppfordres til å søke. (*Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker). Du kan søke som enkeltkunstner eller som medlem av en gruppe.

Åpent atelier

Søkeren må ha sitt atelier/verksted eller bo i en av Vestregionens 15 kommuner. Videre må visningsstedet være i Vestregionen. Visningssted er oftest kunstnernes atelier/verksted. Kunstnerne kan benytte alternative visningssteder under arrangementet. Dette må være avklart før man søker.

Åpningstider

Du forplikter deg til å holde ditt visningssted åpent for publikum minimum én av disse helgene: lørdag/søndag 16.–17. og 23.–24. september fra kl 12 til 17. Kunstneren (eller medlem i kunstnergruppen) må selv være tilstede i dette tidsrommet. Du vil få utlevert skilt og annet materiell, slik at publikum skal finne frem til deg. Kunstneren arrangerer utstilling og eventuelle aktiviteter i eget atelier/verksted og bidrar til at publikum kan få en hyggelig opplevelse der.

Fellesutstilling

I år kan du søke med verk som vil bli vist i lokalene til Fossekleiva kultursenter eller med verk utendørs i området rundt Fossekleiva eller i Svelvik sentrum. Du deltar på fellesutstillingen med det verket juryen har antatt. Verket må ikke være eldre enn 5 år. Verket må ikke tidligere ha vært benyttet i Kunst rett vests fellesutstilling.

Uteverk

For å stimulere til produksjon av verk utendørs (installasjoner, skulpturer, temporære verk, land-art, lydskulpturer, lysinstallasjoner, stedsspesifikke verk, relasjonsprosjekter med mer) er det avsatt kr 100.000 til produksjonskostnader. Videre er det søkt eksterne midler, hvor søknader er til behandling. Vi oppfordrer også kunstnerne til å søke prosjektstøtte selv. I tillegg til prosjektbeskrivelse av ikke realiserte uteverk, ønskes en grov budsjettplan. Fordeling av midler til uteverk vil være avhengig av respons og bli vurdert av juryen.

Salg

Det er ønskelig at verk er tilgjengelig for salg, men dette er ikke lenger et krav. Kunst rett vest formidler salg fra fellesutstillingen videre til kunstner, uten provisjon. Kunstnerne står selv for oppgjør overfor kjøper, samt evt. innbetaling til Billedkunstnernes hjelpefond.

Forsikring

Kunst rett vest forsikrer verk som stilles ut i Fossekleiva kultursenter i tidsrommet 22.8. – 25.9. Dersom du oppgir P.e.a (pris etter avtale) eller P.e. (privat eie) i kolonne for pris i påmeldingsskjema, må du i tillegg oppgi forsikringssum på verket. Assuransesum over 50.000 kr må kunne dokumenteres ved forespørsel. Merk! Kunst rett vest har dessverre ikke anledning til å forsikre verk som vises på uteområdet.

Montering

Kunst rett vest sørger for montering av verkene til fellesutstillingen, med unntak av verk utendørs. Verk leveres med oppheng og monteringsanvisning. Der hvor verk krever spesielt teknisk utstyr er kunstneren selv ansvarlig for anskaffelse, vedlikehold, montering og demontering av utstyret. For verk på uteområdet er kunstner selv ansvarlig for montering/demontering. Tid for montering/demontering ute avtales nærmere med prosjektleder. Vi ønsker at uteverkene kan stå en lengere periode og vi tar sikte på å lage egne markeringer for avduking av uteverkene utover sommeren.

Levering/avhenting

Levering og henting av verk skjer på kunstners ansvar på Fossekleiva Kultursenter.
Levering: Tirsdag 22. august kl 14–18.
Henting: Mandag 25. september kl 14–18.

Generelt

Det koster ikke penger å søke eller å delta på Kunst rett vest, kun ditt engasjement. Kunstnerne bidrar med å gjøre sitt atelier og arrangementet kjent. Innsendt materiell og bilder tatt under arrangementet kan bli brukt i markedsføringen av Kunst rett vest uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert. Deltagere må følge opp retningslinjer fra arrangementet og bidra med tilbakemeldinger på besøks- og salgstall i eget atelier.

Juryens vurdering

Faglig kvalitet vurderes ut i fra foto av innsendte verk, samt CV, hvor kunstnerisk bakgrunn og aktivitet fremkommer. Faglig kvalitet blir sterkt vektlagt, men er ikke det eneste kriteriet som må oppfylles. Kunst rett vest vil vise et mangfold av uttrykk og teknikker. Det er et ønske om geografisk spredning med deltagelse fra hele regionen. Søker må ha et egnet visningssted med muligheter for å skape gode kunstopplevelser for publikum.

Årets jury består av:

Svein Ove Kirkhorn, bildekunstner/kunsthåndverker og

Britt Juul, bildekunstner

Svar på søknaden

Når du klikker «Send inn» nederst på søknaden må du ikke lukke nettleservinduet før du har fått opp en kvitteringsside. Deretter vil du motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad.

Alle søkere vil få svar pr. e-post innen 15. mai. Det gis ikke begrunnelse for avslag. Søknader blir behandlet konfidensielt.

 

Søknadsskjema