Hva søknaden må inneholde

Søknadsfristen er 15. april 2015.

Før du fyller ut søknaden ber vi deg lese søknadskriteriene.

Det er i år anledning til å lagre underveis før du sender inn søknadsskjemaet. Likevel er det lurt finne frem de dokumenter du trenger før du starter. Skulle du gjøre en feil, har du anledning til å sende på nytt. Siste innsendte søknad vil gjelde.

  1. Vi trenger kontaktinformasjon til deg og ditt visningssted.
  2. Vi ber deg lage en kortfattet beskrivelse av ditt visningssted og hvordan du ønsker å legge til rette for publikum. Dette skal være et tekst-dokument, maks ½ side tilsammen.
  3. Videre må du laste opp din CV. Tips for hva CVen bør inneholde finner du her.
  4. Vi ber om foto av verk som du ønsker å bli antatt med til fellesutstillingen. Du må laste opp foto av minimum 2 verk. Det er anledning til å laste opp foto av inntil 4 verk. For hvert verk har du anledning til å laste opp et detaljfoto i tillegg til foto av hele verket. Størrelsen på fotoene bør være minimum 960px i bredden.
  5. Vi ber også om tittel/produksjonsår, mål, teknikk (maks 50 tegn) og utsalgspris (Kunst rett vest tar 30 % provisjon ved salg fra fellesutstillingen) på hvert verk du søker med. Oppgi opplag/serienummer på grafikk, foto, video mm.

Søker du med audiovisuelle verk/video/performance laster du opp stillbilde i søknadsskjemaet. Angi lengden på verket og hvordan det ønskes vist i feltet for mål. Evt. link til verket/videoen kan skrives i kommentarfeltet nederst i søknadsskjemaet eller sendes på CD/DVD/minnepinne til:

Kunst rett vest, Vestregionen
Kunnskapssenteret
Drammensveien 915, 1383 Asker

Har du problemer eller ikke tilgang til datamaskin, ta fortrinnsvis kontakt med din Kunst rett vest-kontakt i din kommune for hjelp, alternativt prosjektleder Lena Hansson, mobil 41 04 04 16 
lena.hansson@vestregionen.no.

Søknadskjemaet Kunst rett vest 2015