Nøkkeltall for 2018

  • 15 300 besøk totalt, hvorav 11 000 i atelierer og 4 300 på fellesutstillingen på Drammens Museum
  • Snitt besøk pr. atelier var 91, varierte fra 3 til 370
  • 121 kunstnere deltok, 214 søkte deltagelse
  • 31 nye deltagere
  • Omsatt kunst for 710 000 kr, hvorav 680 000,- fra atelierer og 30 000,- fra fellesutstillingen. 312 verk ble solgt under Kunst rett vest.
  • 22 kunstnere hadde salg over kr 10.000 hver. 50 % kunstnere oppnår salg under Krv, mange melder om salg i etterkant.
  • Fellesutstilling på Drammens museum; i Lychepaviljongen, verk i 13 skipskonteinere og 7 uteverk i museets hage.
  • 8 omvisninger, workshop for barn begge helger, 4 kunstsamtaler, foredrag, 2 performancer og familiesøndag med internasjonalt tilsnitt.