Hjem er et fremmed sted

Hjem er et fremmed steder et relasjonelt verk som involverer unge flyktninger i Asker og Bærum, samt norsk ungdom. Verket reflekterer rundt begreper som hjem, selvberging og husly, og munner ut i en trekonstruksjon som gir assosiasjoner til et midlertidig hjem. Ide og utførelse: Vigdis Storsveen og Lise Wulff.